Pháp Lý

PHÁP LÝ DỰ ÁN CHUNG CƯ PHÚ THỊNH GREEN PARK

1. Chấp thuận phương án kiến trúc ==> Xem hoặc download về máy tính

2. Chấp thuận quy hoặc tổng thể mặt bằng ==> Xem hoặc download về máy tính

3. Giấy phép xây dựng ==> Xem hoặc download về máy tính

4. Quyết định giao đất ==> Xem hoặc download về máy tính

5. Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường ==> Xem hoặc download về máy tính

6. Quyết định phê duyệt dự án ==> Xem hoặc download về máy tính

7. Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ==> Xem hoặc download về máy tính

8. Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư ==> Xem hoặc download về máy tính

9. Văn bản thẩm định TKKT ==> Xem hoặc download về máy tính

Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: O33.334.6688

 

                0904.983.989 

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ